โครงการ Digital Skills Development สำหรับภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน

ข่าวดีสำหรับประเทศไทย

 

กระทรวงศึกษาธิการรับรองทุกหลักสูตร ICDL

กระทรวงศึกษาธิการได้ให้การรับรองหลักสูตรวุฒิบัตรด้านทักษะดิจิทัล มาตรฐานสากล ICDL ทุกหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2562 โดยสถาบันการศึกษา ทั้งระดับโรงเรียน วิทยาลัย อาชีวศึกษา มหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้แทนรายวิชา หรือนำไปจัดหลักสูตรอบรมระยะสั้น ระยะยาวได้ เพื่อให้ผู้ผ่านหลักสูตร พร้อมรับวุฒิบัตรรับรองความสามารถทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL สร้างบัณฑิตยุคใหม่ ปลดล็อกการศึกษาไทยสู่สากล ตอบโจทย์ความต้องการของการทำงานและตลาดแรงงานยุคดิจิทัล ภาคการศึกษาพร้อมสร้างกำลังคนยุคใหม่ ที่พร้อมทำงานในยุค 4.0 ได้อย่างคล้่องแคล่ว มีประสิทธิภาพ ได้รับโอกาสและความก้าวหน้าในการทำงานและการใช้ชีวิตที่ดีกว่า เพื่อเศรษฐกิจและสังคมไทยที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน
โครงการ DL ภาครัฐ
ที่มา: การ​ปฏิรูปสู่ประเทศไทย 4.0 

ประเทศไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ที่เรียกกันว่าประเทศไทย 4.0 หรือ ดิจิทัลไทยแลนด์

ICDL Workforce Basics

ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีเบื้องต้นที่ทุกคนควรจะรู้และสามารถใช้งานได้นั้น แม้จะเป็นสมรรถนะที่พื้นฐานที่ดูเหมือนไม่จำเป็น แต่หากทุกคนได้เข้าใจและสามารถใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงานโดยรวมได้อย่างมาก ลดเวลาในการทำงาน ถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยำยิ่งขึ้น สามารถต่อยอดผลงานและเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลขั้นสูงต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด
ข่าวสาร & ความคืบหน้า
ก้าวสำคัญสู่การยกระดับทักษะการใช้เทคโนโลยีของประเทศไทย 

27 พฤษภาคม 2559

 

Digital Thailand 2016- ICDL ได้รับเชิญให้ร่วมงานดิจิทัลไทยแลนด์ 2016 งานที่จัดเป็นครั้งแรกของประเทศไทยในการเิดตัวนโยบายขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล โดย ICDL ได้อยู่ในส่วนของยุทธศาสตร์ที่ 5 -การพัฒนากำลังคนเพื่อเสณษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยในวันเปิดงาน ท่านนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชาได้แวะชมระบบออนไลน์การทดสอบทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ICDL 

30 พฤศจิกายน 2559

 

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายเบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) และประธานบริหารแห่งมูลนิธิ ECDL สหภาพยุโรป เดินทางเข้าเยี่ยมคารวะ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี โดยภายหลังการเข้าพบ นายเบร็นดัน กล่าวว่า ตนรู้สึกยินดีที่ได้มาพูดคุยกับรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ในเรื่องการศึกษา เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยและประเทศไอร์แลนด์มีข้อตกลงของการศึกษาเป็นความร่วมมือกัน ขณะเดียวกันประเทศไอร์แลนด์ได้ยกระดับมาตรฐานการใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อทำงานด้านต่าง ๆ นอกเหนือจากการใช้ทั่ว ๆ ไปเป็นระดับมาตรฐานยุโรปและยกขึ้นมาเป็นระดับสากล 

7 เมษายน 2559

 

ICDL หารือกระทรวง ICT -มร. เบร็นดัน รอเจอรส์ (H.E. Mr. Brendan Rogers) เอกอัครราชทูตไอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อม ดร.ฮิวจ์ส แพททริค โอคอนแนล ตัวแทน ICDL Asia ประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ โดยมีสาระสำคัญด้านปฎิรูปการพัฒนาทักษะไอทีในประเทศไทยตามมาตรฐานสากล ซึ่งปัจจุบันความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์มีความสำคัญต่อการใช้ชีวิตและการทำงานของบุคคลในทุกภาคส่วน

28 มกราคม 2560

 

ICDL มาตรฐานสากลด้านทักษะดิจิทัล  ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization) TPQI ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0  โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์สู่ไทยแลนด์ 4.0 ก็คือ การพัฒนากำลังคนและพลเมืองพร้อมสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิตอล รวมทั้งสร้างความมั่นใจว่ากำลังคนของไทยจะมีมาตรฐานสากลMr. Damien O’Sullivan ประธานบริหารของมูลนิธิ ICDL กล่าวว่า "เรารู้สึกเป็นเกียรติยิ่งที่ได้ร่วมมือกับรัฐบาลไทย มูลนิธิ ICDL มุ่งมั่นในการช่วยสร้างและเพิ่มขีดความสามารถของกำลังแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากล เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่ไทยแลนด์ 4.0 ในเวลาอันใกล้นี้"

13 กรกฎาคม 2560

การประเมินทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับสูงของส่วนราชการ (นบส. ๑) วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น ๔ อาคาร ๓ สำนักงาน ก.พ.